ANUSHAM POOJA

Pooja Date: February 9, 2018


Anusham pooja for Sri Mahaperiyava going to be held on 09th February 2018.

 

The following programs are scheduled for the day.

1. Avahanthi Homam

2. Periyava Panchalogha Vighragham & Padhukha Purappadu along with upanishad parayanam, followed by Annadhanam

 

Donors:

  • Mr.K Thiyagarajan, Jafferkhanpet,
  • Chennai, Mr N Muralikrishnan, Nesapakkam, Chennai
  • Mr Ravi, KK Nagar, Chennai

Photos